مشاور استارتاپ

karamoozi

منتور چیست منتور بایدتمایل داشته باشه اطلاعات خودراباصاحب کسب وکاربه اشتراگ بگذارد. این نماینده بایدنگاه عمیقی به مسائل داشته باشدودرمقابل صاحب کسب وکارصبورباشدوتماماجزئیات رابشنود. منتوراستارت آپ فردی است که تیم استارت آپ رابادانش ومهارت هدایت می کندوراه کارهای حل مساله را می داند. منتور مانندفردی است که میان تعدادی ازافراد […]

ارزش گذاری استارتاپ

karamoozi

ارزش گذاری استارتاپ تعریف startup: یک سرمایه گذاری به شکل کار افرینی است که در ان شرکت نوپا ایده ای جدیدی برای کسب کار اراعه میدهد.شرکت های نوپا محصولی مبتنی برایده هایی ریسک پذیرهستد که مدل کسب کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان درحد فرض است. (risk factor summation method […]

مشاوره و سرمایه گذاری در استارتاپ ها

karamoozi

  مشاوره راه اندازی استارتاپ ( startup ) نیازی است که گاه جدی گرفته نمی شود. قبل از راه اندازی یک استارتاپ ، لازم است که تمام مسیر زیر نظر یک مشاور با تجربه طی شود تا از هرگونه اشتباه که می تواند منجر به خسارت یا شکست گردد، جلوگیری […]

مشاوره درکسب وکار های نوپا (استارت آپ ها)

karamoozi

استارت آپ ها از گروه های کوچکی تشکیل شده اند که هدف آنهاکشف ویافتن اطلاعات به روز وجدید است که تفاوت این نهادها باسایر کسسب وکارهای دیگر تخصص آنها وکوچک بودن آنها نیز میباشد. درواقع استارت آپ ها برای رونق وتوسعه کارومحصول بازاربه کنکاش وجست وجوپرداخته ودانش خود را به […]

روش ارزش گذاری کارت امتیاز دهی

karamoozi

روش ارزش‌گذاری کارت امتیازدهی (Scorecard)   ارزشگداری کارت امتیازدهی، که توسط بیل پِین طراحی شده و روشی مبتنی بر مقایسه است که برای پی بردن به ارزش استارتاپ‌های فعال و نوپا که هنوز به درآمدزایی نرسیده‌اند به کار می رود . در این روش مقایسه ای بر اساس هفت عامل […]

مشاوره درکسب وکار های نوپا

karamoozi

استارت آپ ها از گروه های کوچکی تشکیل شده اند که هدف آنهاکشف ویافتن اطلاعات به روز وجدید است که تفاوت این نهادها باسایر کسسب وکارهای دیگر تخصص آنها وکوچک بودن آنها نیز میباشد. درواقع استارت آپ ها برای رونق وتوسعه کارومحصول بازاربه کنکاش وجست وجوپرداخته ودانش خود را به […]

روش ارزش گذاری هزینه بازتاسیس:

karamoozi

ارزش گذاری چیست؟ ارزشگذاری، فرایندی است که برآورد ارزش واقعی فعلی یک دارایی(ارزشی که تو اون لحظه داراییمون داره) در انواع روش های مالی تخمین بزنه. اگر به واژه یاب نگاه کنید ، ما می بینیم که ارزشگذاری به معنای: تعیین ارزش چیزی ،تعیین بهای چیزی یا تعیین میزان بها […]

ارزشگذاری استارتاپ ها

karamoozi

مفهوم استارتاپ به کسب و کاری گفنه می شود که تا کنون هیچ نمونه ای ازآن وجود نداشته و افراد و یا گروه ها  با ایده خود آ ن را راه انداری کرده باشند. مفهوم ارزشگذاری ارزشگذاری یعنی تعیین ارزش فعلی یک دارایی یا یک شرکت یا یک کسب و […]

Subscribe US Now