مشاوره درکسب وکار های نوپا

karamoozi

استارت آپ ها از گروه های کوچکی تشکیل شده اند که هدف آنهاکشف ویافتن اطلاعات به روز وجدید است که تفاوت این نهادها
باسایر کسسب وکارهای دیگر تخصص آنها وکوچک بودن آنها نیز میباشد.
درواقع استارت آپ ها برای رونق وتوسعه کارومحصول بازاربه کنکاش وجست وجوپرداخته ودانش خود را به روز میکنندو افرادی
راتربیت میکنند تابرروسی مسائل جدید وبه روز تحقیق کرده وتیم اصلی تمرکز خود را درحیطه کاری خود بیشتر میکنند
مهم ترین ویژگی یک استارت آپ کالا وخدماتی است که ارائه میکنندوبه نیاز های مردم که تاحالا مشهود نبوده پرداخته وبرطرف
میکنند.

سرمایه گزاران استارت آپ ها چه کسانی هستند؟

درواقع استارت آپ ها ازنهاد های مختلفی چون دولت،نهادهای غیر دولتی ومردم حمایت میشوند.
عوامل پیروزی استارت آپ هانسبت به سایر کسب وکارها:
می توان گفت دلیل برتری وپیروزی استارت آپ هانسبت به سایرکسب وکارها دقت،سرعت وراحتی کاربری آنها است وهمچنین به
دنبال این هستند که دانش خودرا هرروز به روز کنند وبه دانسته های خود بیافزایند.
مشاوران استارت آپ ها:
متخصصینی هستند که درتمامی حیطه کاری وحوزه های کسب وکار راه پیدا کرده وبخش های مهمی از راه اندازی وپیش برد یک
کسب وکاررا برعهده دارند.
مشاوره درزمینه استارتآپ ها روز به روز درحال افزایش وگسترش است چرا که ایده پردازی،طراحی وساخت استارت آپ هانیز
یک بحث داغ وبه روز دردنیای کسب وکار وتجارت شده است.
مهم ترین فعالیتی که مشاوران استارت آپ ها انجام میدهند ایده پردازی وارائه شیوه های نوین برای بهبود یک کسب وکار نوپا است.

ویژگی های مشاوران استارت آپ:

1-اولین خصوصیت آنهادانش به روز وتخصصی بودن آنهادرکسب وکار موردنظراست .
2-شناخت آنها ازفضای مجازی واپلیکیشن های مختلف اسن
3-سومین مسئله عدم موفقیت وشکست استارت آپ ها است که مشاوران باید به آن دقت کنندزرا درغیر اینصورت خسارت زیادی به
فرد پدید آورنده استارت آپ وارد میشود.
به طور کلی:
می توانیم دریابیم حضور متخصصان وکارشناسان مشاوره درکسب وکارهای مختلف وخصوصا کسب وکارهای جدید همچون
استارت آپ هاکه ازآنها اطلاعات جامع وجدیدی دردسترس نیست امر حیاتی است وبودن مشاوره ضامن وبقای ادامه کار میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

روش ارزش گذاری کارت امتیاز دهی

روش ارزش‌گذاری کارت امتیازدهی (Scorecard)   ارزشگداری کارت امتیازدهی، که توسط بیل پِین طراحی شده و روشی مبتنی بر مقایسه است که برای پی بردن به ارزش استارتاپ‌های فعال و نوپا که هنوز به درآمدزایی نرسیده‌اند به کار می رود . در این روش مقایسه ای بر اساس هفت عامل […]

Subscribe US Now