قیمت گذاری استارتاپ را به چه روشی انجام دهیم؟

چگونه میتوان استارتاپ ها یا استارت آپ ها را قیمت گذاری کرد ؟ در همان ابتدا و زمان راه اندازی استارتاپ یا استارت آپ، قیمت گذاری آن نزدیک به صفر می باشد اما پس از رشد و گسترش آن ، سرمایه گذاران را شروع می کنند. برآورد ارزش گذاری استارتاپ […]

ارزش استارتاپ من چقدره؟

اغلب کارشناسان در حیطه ی کارآفرینی معتقدند که محاسبه‌ی ارزش مالی و ارزیابی کسب و کار بیشتر از اینکه یک علم باشد نوعی هنر محسوب می شود.اگر شما هم بر این باورید ، باید بگوییم که احتساب ارزش استارتاپ در حوزه هنرمندان خاص قرار می‌گیرد. با این حال کارآفرینان به […]

Subscribe US Now