ارزش گذاری استارتاپ

karamoozi

ارزش گذاری استارتاپ

تعریف startup:
یک سرمایه گذاری به شکل کار افرینی است که در ان شرکت نوپا ایده ای جدیدی برای کسب کار اراعه
میدهد.شرکت های نوپا محصولی مبتنی برایده هایی ریسک پذیرهستد که مدل کسب کارشان مشخص
نیست و بازار هدفشان درحد فرض است.

(risk factor summation method )روش ارزش گذاری تجمیع عوامل ریسک:

در این روش ارزش گذاری استارتاپ بر اساس 11عامل ریسک بررسی میشود به طوری که هرچه ریسک های استارتآپ بیشتر باشد ارزش ان کمتر خواهد شد عوامل ریسک عبارتند از:

1_ریسک مدیریتی

2_ریسک شدت رقابت

3_ریسک اقتصادی

4_ ریسک مقایسه پذیری

5_ریسک قانونی
6-ریسک درامدی
7_ریسک اندازه بازار
8_ریسک وجود نمونه های خارجی
9_رسیک نمونه اولیه محصول
10_ریسک خروج سرمایه گذار

ریسک را اینظور میتوان تعریف کرد که درحالت کلی همان عوامل خطرسازی هستند که میتوانند دراجرای پروژه اختلال ایجاد کنند و باعث شکست ان شودند برای جلو گیری از این خطرات احتمالی مدیریت ریسک امری کاملا ضروروی است.

این روش سرمایه گذاران را کجبور میکند تا در مورد انواع مختلف ریسک های با ان مواجه هستند  فکر کنند تا به یک خروجی سودآور برسند بیشترین ریسک هموار:ریسک مدیریتی است.

این روش بر اساس تجربه و مقایسه انجام میگیرد به همین دلیل از این روشی برای ارزش گذاری استارت اپ های که در مراحل اولیه پیش از درامدزاییهستند استفاده میشود.

مزیت:مزیت اصلی روش ارزش گذاری تجمیع عوامل ریسک در نظر گرفته ریسک های مهم کسب کار در تعیین ارزشی یک استارت اپ است.

معایب وابستگی این روشی به درک و تجربه تیم.ارزش گذاری موجب میشود که دقت این روشی برای بقیه ارزش استارت اپ پایین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

مشاور استارتاپ

منتور چیست منتور بایدتمایل داشته باشه اطلاعات خودراباصاحب کسب وکاربه اشتراگ بگذارد. این نماینده بایدنگاه عمیقی به مسائل داشته باشدودرمقابل صاحب کسب وکارصبورباشدوتماماجزئیات رابشنود. منتوراستارت آپ فردی است که تیم استارت آپ رابادانش ومهارت هدایت می کندوراه کارهای حل مساله را می داند. منتور مانندفردی است که میان تعدادی ازافراد […]

Subscribe US Now